Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.09.2020 11:35:01
Дата здійснення дії: 29.09.2020
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАРУС ІНВЕСТ"
Код за ЄДРПОУ:  43705371
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

             З метою виконання пункту 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) № 2826 від 03.12.2013, ПРАТ «ПАРУС ІНВЕСТ» (далі - Товариство) повідомляє, що Товариством було несвоєчасно розкрито інформацію про зміну посадових осіб, яке було прийнято рішенням єдиного акціонера від 24 вересня 2020р, у зв’язку зі зміною Голови Правління Товариства, внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (далі ЄДР) та отримання нових сертифікатів КЕП (ЕЦП), що потребує додаткового часу на внесення відповідних змін та унеможливлює подання даної інформації вчасно.

             Вказану вище інформацію розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власному веб-сайті Товариства та подано до НКЦПФР 29 вересня 2020 року.

              Інформація перебуває у відкритому доступі у відповідному розділі власної сторінки емітента (https://43705371.smida.gov.ua/ ).