Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 43705371
Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство "ПАРУС ІНВЕСТ"
Дата, на яку складено інформацію: 17.03.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду Подивитися