Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 43705371
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАРУС ІНВЕСТ"
Дата, на яку складено інформацію: 24.09.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.09.2020 припинено повноваження Голова правління Черніцький Олександр Юрійович д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "ПАРУС ІНВЕСТ" (далі - Товариство) №24/09-2020 від 24 вересня 2020 року було відкликано з посади Голови правління Товариства Черніцького О.Ю. за згодою сторін.Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ранiше перебував на посадi Голови Правління Товариства з 10.07.2020 року
24.09.2020 припинено повноваження Член правління Завальнюк Галина Михайлівна д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "ПАРУС ІНВЕСТ" (далі - Товариство) №24/09-2020 від 24 вересня 2020 року було відкликано з посади Члена правління Товариства Завальнюк Г.М. з 24 вересня 2020 року за згодою сторін.Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ранiше перебувала на посадi Члена Правління Товариства з 10.07.2020 року
24.09.2020 обрано Голова правління Юськевич Світлана Володимирівна д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "ПАРУС ІНВЕСТ" (далі - Товариство) №24/09-2020 від 24 вересня 2020 року було обрано на посаду Голови правління Товариства Юськевич С.В. з 25 вересня 2020 року у зв'язку з необхідністю обрання нового Голови правління Товариства. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на строк - 3 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала такі посади: ТОВ "Передові технології плюс"- заступник директора, ТОВ " Куертек"- фінансовий директор, директор, ТОВ "ДОКУМЕНТОНЛАЙН" директор фінансовий, ТОВ "ДІДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ" фінансовий директор.
24.09.2020 обрано Член правління Редько Катерина Олександрівна д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "ПАРУС ІНВЕСТ" (далі - Товариство) №24/09-2020 від 24 вересня 2020 року було обрано на посаду Члена правління Товариства Редько К.О. з 25 вересня 2020 року у зв'язку з необхідністю обрання нового Члена правління Товариства. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на строк - 3 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала такі посади: ТОВ «Аудиторська фірма «Стандарт», заступник директора по аудиту і трансформації звітності; ПРАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК», начальник відділу оцінки інвестиційних проектів Управління оцінки кредитних ризиків